Ελληνική Ένωση Market Access

Eπιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο, με κύριο σκοπό την ανάδειξη και τη διεύρυνση του ρόλου του Market Access στο χώρο των φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Εγγραφή Μελών

Γίνετε μέλος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. και υποστηρίξτε ενεργά την Ένωσή μας!

Βιβλιοθήκη

Φαρμακευτική νομοθεσία, μελέτες και έρευνες του φαρμακευτικού κλάδου, χρήσιμα εργαλεία για τα Μέλη μας

Δράσεις

Ανακοινώσεις για τις δράσεις, τις ημερίδες, τα  εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ενέργειες και τις παρουσιάσεις της Ένωσης.

Blog

Νέα της Ένωσης και εξελίξεις στο χώρο των φαρμάκων, των συμπληρωμάτων διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

21.09.23 | 2η εκδήλωση “Meet the expert”

MEET THE EXPERT: Φλώρα Μπακοπούλου

Meet the Expert: Η πρώτη επιτυχημένη εκδήλωση!

Εκδήλωση με συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Φαρμακευτική νομοθεσία, μελέτες και έρευνες του φαρμακευτικού κλάδου, χρήσιμα εργαλεία για τα Μέλη μας

Νομοθεσία

σύντομα διαθέσιμο

Μελέτες

σύντομα διαθέσιμο

Χρήσιμα Εργαλεία

σύντομα διαθέσιμο

Άρθρα – Συνεντεύξεις

ANAΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

«Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαδικασίας παραγγελιοληψίας του Νοσοκομειακού φαρμάκου, της Διαχείρισης του Αρχείου και συναφείς Υπηρεσίες», με CPV: 79400000-8, 72310000-1, 72330000-2, 72000000-5, 79995100-6), χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενης αξίας 1.984.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

[...