Ελληνική Ένωση Market Access

Eπιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο, με κύριο σκοπό την ανάδειξη και τη διεύρυνση του ρόλου του Market Access στο χώρο των φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Εγγραφή Μελών

Γίνετε μέλος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. και υποστηρίξτε ενεργά την Ένωσή μας!

Βιβλιοθήκη

Φαρμακευτική νομοθεσία, μελέτες και έρευνες του φαρμακευτικού κλάδου, χρήσιμα εργαλεία για τα Μέλη μας

Δράσεις

Ανακοινώσεις για τις δράσεις, τις ημερίδες, τα  εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ενέργειες και τις παρουσιάσεις της Ένωσης.

Blog

Νέα της Ένωσης και εξελίξεις στο χώρο των φαρμάκων, των συμπληρωμάτων διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

OI ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Meet the Expert: Συνέχεια των εκδηλώσεων της ΕΛ.Ε.Μ.Α

Εκδήλωση με τη συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης & Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Meet the Expert: Η πρώτη επιτυχημένη εκδήλωση!

Εκδήλωση με συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Φαρμακευτική νομοθεσία, μελέτες και έρευνες του φαρμακευτικού κλάδου, χρήσιμα εργαλεία για τα Μέλη μας

Νομοθεσία

σύντομα διαθέσιμο

Μελέτες

σύντομα διαθέσιμο

Χρήσιμα Εργαλεία

σύντομα διαθέσιμο

Άρθρα – Συνεντεύξεις

ANAΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

«Διευκρινήσεις επί του τεύχους της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού ΕΚΑΠΥ 1/2024, και α/α ΕΣΗΔΗΣ 345939 για τη Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια τριάντα δύο (32) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού και χρονική διάρκεια δύο (2) ετών συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 105.356.858,08€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-πλαίσιο με δικαίωμα προαίρεσης  για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.678.429,04€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» 18 Απριλίου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

[...