2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access for non – Market Access | 16/05/2024

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024

2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access for non - Market Access

Η 2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access for non – Market Access απευθύνεται σε στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των κρατικών/ ρυθμιστικών φορέων για το φάρμακο, σε μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και γενικότερα σε όσους θέλουν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαδικασιών πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία τους και του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου το οποίο ορίζει την κυκλοφορία των υφιστάμενων και μελλοντικών θεραπειών.

Μάθετε περισσότερα