Χρήστος Μαρτάκος, ΕΛΕΜΑ: Μέτρα, όπως το clawback, δίνουν το δικαίωμα στη φαρμακοβιομηχανία να ζητά συμμετοχή στις αποφάσεις

Πέμπτη, 15 Ιούν 2023

Πηγή: Health Daily Editorial Team

Γιατί πρακτικά «βάζουν» τη φαρμακοβιομηχανία στο κάδρο της χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης

Ο Χρήστος Μαρτάκος, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Μ.Α. και Governmental & Industrial Relations Director Pharmaserve-Lilly S.A.C.I. στην εισαγωγική του τοποθέτηση ως συντονιστής της 3ης ενότητας του 8ου ετήσιου συνεδρίου ΗΤΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα χθες, τόνισε ιδιαίτερα, ότι όλοι οι φορείς που ασχολούνται με το φάρμακο πρέπει έχουν στο επίκεντρο τον ασθενή. Χωρίς τον ασθενή, η φαρμακοβιομηχανία, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης αλλά και γενικότερα οι Δημόσιες Υπηρεσίας Υγείας  δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης.

Το περιβάλλον έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια γιατί περισσότεροι πόροι αφιερώνονται στην έρευνα και αυτό έχει ως συνέπεια η ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών να πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, να μπαίνουν περισσότερα φάρμακα στην αγορά. Από το 2015 έως το 2019, ο FDA ενέκρινε περίπου τα διπλάσια νέα φάρμακα από ό,τι μια δεκαετία νωρίτερα, ενώ τα βιολογικά φάρμακα αποτελούν μεγάλο και αυξανόμενο όγκο των εγκρίσεων του FDA.

Αναφέρθηκε δε παραθέτοντας στοιχεία ότι , η παγκόσμια φαρμακευτική αγορά γνώρισε σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Στα τέλη του 2021, η συνολική παγκόσμια φαρμακευτική αγορά αποτιμήθηκε σε περίπου 1,42 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αυτή είναι μια σημαντική αύξηση από το 2001, όταν η αγορά αποτιμήθηκε σε μόλις 390 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη της αγοράς στην χώρα μας για το ίδιο διάστημα δεν διέφερε ουδόλως και οι τοποθετήσεις περί υπερβολικής δαπάνης μάλλον δεν στέκει αντίθετα αυτό που έλλειπε και μάλλον λείπει είναι ο έλεγχος, οι κανόνες ορθής πρακτικής, αξίζει να δει κανείς τι  περιλάμβανε η δημόσια δαπάνη πριν το 2012 και τι σήμερα αλήθεια είναι ευθύνη της βιομηχανίας αν τα συστήματα υγείας αποζημίωναν σκευάσματα ΜΗΣΥΦΑ και Αρνητικής Λίστας ;

Στην Ελλάδα μέχρι το 2012 αποζημιώνονταν τα πάντα, ενώ μετά εφαρμόστηκε η θετική λίστα. Στη συνέχεια έκανε μια αναφορά στα μέτρα που ελήφθησαν και εφαρμοστήκαν για να περιοριστεί η δαπάνη, καταλήγοντας ότι  τα περισσότερα έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα είναι ο έλεγχος. Δηλαδή να ελέγξουμε τον όγκο αλλά και το μίγμα θεραπειών που συνταγογραφούνται και αποζημιώνονται.

Τόνισε δε ιδιαίτερα ότι μέτρα όπως το CB που πρακτικά «βάζει» την Φαρμακοβιομηχανία στο κάδρο της χρηματοδότησης της Φαρμακευτικής δαπάνης είναι αφενός μεν στρεβλό αφετέρου (είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει) δίνει το δικαίωμα να ζητά η ΦΒ την συμμετοχή της στις αποφάσεις.