Χρήστος Μαρτάκος: «Στόχος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. είναι να εφοδιάσει τα στελέχη του Market Access με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους»

Τρίτη, 7 Μαρ 2023

Συνέντευξη στη Βάσω Κατέρου | HEALTH DAILY

Η Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.) συζητά τη δημιουργία δικτύου με αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες που υφίστανται στην Ευρώπη με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την ενημέρωση για τις πολιτικές υγείας καθώς και τις σύγχρονες φαρμακευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται πανευρωπαϊκά. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρωταρχικές συζητήσεις με ISPOR και παράλληλα διερευνώνται αντίστοιχοι φορείς στην Ευρώπη, όπως δηλώνει στο Health Daily o Χρήστος Μαρτάκος, πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Μ.Α.

HD: Όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου, η Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.), έχει στόχο να εφοδιάσει τα στελέχη του Market Access με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους που είναι η αποτελεσματικότερη πρόσβαση των ασθενών στην κατάλληλη αγωγή. Μέχρι σήμερα πως καλυπτόταν αυτή η ανάγκη και τι έρχεται να προσθέσει η ΕΛ.Ε.Μ.Α.;
Πράγματι η ΕΛ.Ε.Μ.Α., έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη ύπαρξης ενός αμιγώς επιστημονικού – μη κερδοσκοπικού φορέα για το αντικείμενο του Market Access στο χώρο της Υγείας στην Ελλάδα, φιλοδοξώντας να συμβάλλει μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Στελεχών της Φαρμακοβιομηχανίας, στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων για την επιτυχημένη δραστηριοποίηση τους στο Market Access και την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στη διαθεσιμότητα νεών καινοτόμων και υπαρχουσών θεραπειών για τους ασθενείς. Η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών έως σήμερα είτε καλύπτονταν από τις ιδίες τις Εταιρίες είτε από Πανεπιστήμια κ αι Ιδιωτικούς Φορείς με επιλεγμένη θεματολογία από τον χώρο και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Market Access. H ΕΛ.Ε.Μ.Α. στοχεύει να προσφέρει ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις των στελεχών αλλά και όσων επιθυμούν στο μέλλον να διαδραματίσουν ρόλο, στην βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες τους, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και καταξιωμένα Στελέχη της Φαρμακοβιομηχανίας. Επιπρόσθετα, νέες πολύ διαφορετικές τεχνολογίες υγείας αναδύονται και η αξιολόγηση τους γίνεται και θα γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη και απαιτητική. Στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται, τα στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας που είναι υπεύθυνα για την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και γι’ αυτό απαιτούνται νέες δεξιότητες που συνδυάζουν χαρακτηριστικά και γνώσεις από πολλές και διαφορετικές επιστήμες.

HD: Υπάρχουν αντίστοιχοι φορείς στο εξωτερικό και υπάρχει η θα υπάρξει κάποια διασύνδεση με αυτούς;
Ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ε.Μ.Α. έχουμε συμπεριλάβει στους μεσοπρόθεσμους στόχους της Ένωσης τη δημιουργία δικτύου με αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες που υφίστανται στην Ευρώπη με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την ενημέρωση για τις πολιτικές υγείας καθώς και τις σύγχρονες φαρμακευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται πανευρωπαϊκά. Ήδη έχουμε κάνει πρωταρχικές συζητήσεις με τον κορυφαίο παγκοσμίως φορέα για τα οικονομικά της υγείας (ISPOR) και παράλληλα διερευνούμε αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη.

HD: Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μέλος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. και ποια τα απαιτούμενα προσόντα όσων θα παρέχουν τη συμβουλευτική στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του φορέα;
Η έννοια της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες τους, περιλαμβάνει ένα αρκετά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ειδικοτήτων ή λειτουργιών που αναπτύσσονται στην Φαρμακευτική αγορά. Έτσι εκτός από τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στα τμήματα Market Access, μέλη της ΕΛΕΜΑ μπορούν να γίνουν και συνάδελφοι από τα τμήματα Εταιρικών, Εξωτερικών, Κυβερνητικών Υποθέσεων, τα τμήματα Επικοινωνίας και συνεργασίας με συλλόγους ασθενών, αλλά και στελέχη των Ιατρικών τμημάτων των Φαρμακευτικών Εταιριών. Συνάδελφοι που στελεχώνουν τις παραπάνω δομές επηρεάζουν σαφώς τις συνθήκες πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες τους και μπορούν να είναι μέλη (τακτικά ή φίλια) της ΕΛ.Ε.Μ.Α. Η ΕΛ.Ε.Μ.Α έχει ως βασικό σκοπό να λειτουργήσει συνεκτικά στο χώρο προσφέροντας υπηρεσίες στο σύνολο των στελεχών που καλούνται να λειτουργήσουν προς όφελος των ασθενών, αλλά και των Επιστημόνων Υγείας διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους, με βάση τα παραπάνω εκτός από το ευρύ πλαίσιο στελεχών των φαρμακευτικών εταιριών, στην ΕΛ.Ε.Μ.Α μπορεί να είναι μέλη, στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με το access στο χώρο του φαρμάκου,στελέχη κρατικών, πανεπιστημιακών φορέων, αλλά και εκπρόσωποι Ενώσεων Ασθενών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές στα σεμινάρια της ΕΛ.Ε.Μ.Α. θα προέρχονται από τον παραπάνω χώρο, επιδεικνύοντας σαφώς τεκμηριώμενη εκπαιδευτική εμπειρία στο χώρο της Υγείας.

HD: Στην συνέντευξη τύπου όπου ανακοινώθηκε η Ίδρυση της EΛ.E.M.A., αναφέρθηκε επίσης ότι άμεσος στόχος του φορέα είναι η πιστοποίηση των μελών του μέσου κάποιου ακαδημαϊκού φορέα. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για τη διαδικασία που θα χρειαστεί και έχετε καταλήξει σε κάτι;
Η πιστοποίηση των μελών μας, όντως περιλαμβάνεται στους βασικούς – για την ακρίβεια – μεσοπρόθεσμους στόχους της ΕΛ.Ε.Μ.Α. και έχουμε προβεί σε διερευνητικές συζητήσεις με Ακαδημαϊκούς Φορείς της χώρας μας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η πιστοποίηση των μελών απαιτεί την εκπόνηση ενός πολύ σημαντικού και εντατικού εκπαιδευτικού προγράμματος και άρα πολύ καλό σχεδιασμό και χρόνο.

HD: Πώς θα μπορούσε η Πολιτεία να συμβάλει στην ευόδωση των στόχων της ΕΛ.Ε.Μ.Α.;
Στην ΕΛ.Ε.Μ.Α. πιστεύουμε ότι η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το φάρμακο και τις τεχνολογίες υγείας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΛ.Ε.Μ.Α. θα επιφέρει το επιδιωκόμενο από όλους αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την άμεση πρόσβαση των ασθενών στην κατάλληλη για αυτούς θεραπεία. Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω ότι η παραγωγή επιστημονικού έργου από την ΕΛ.Ε.Μ.Α. μπορεί να αποτελέσει για την Πολιτεία ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη χάραξη σύγχρονων πολιτικών υγείας.

HD: Ποια θα είναι η σχέση του νεοσύστατου φορέα με τους Συλλόγους Ασθενών;
Στο επίκεντρο των προσπαθειών και των ενεργειών των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας θα πρέπει να βρίσκονται πάντα οι ασθενείς πόσο μάλλον στην ΕΛ.Ε.Μ.Α.. Η συνεργασία, η επικοινωνία και η συμμετοχή των εκπροσώπων ασθενών στις δραστηριότητες της ΕΛ.Ε.Μ.Α. θα βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση της «φωνής» τους ως o σημαντικότερος πυλώνας των συστημάτων υγείας.

HD: Οι στόχοι της ΕΛΕΜΑ είναι παρόμοιοι με αυτούς της ΕΕΦΑΜ ή της ΕΛΕΦΙ και εάν όχι πως διαφέρουν;
Η κοινή συνισταμένη και των τριών παραπάνω φορέων είναι η εκπαιδευτική τους δραστηριότητα. Η διαφοροποίηση της ΕΛ.Ε.Μ.Α. είναι ότι επικεντρώνεται στην εκπόνηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τόσο το περιβάλλον όσο και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας που ασχολούνται με την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα ή σε άλλες τεχνολογίες υγείας.

HD: Πόσα είναι τα μέλη που αριθμεί αυτή τη στιγμή η ΕΛΕΜΑ, από πού που προέρχονται και πόσα μέλη φιλοδοξείτε να εγγράψετε;
Τα μέλη που αριθμεί η ΕΛ.Ε.Μ.Α. ως νεοσύστατος φορέας είναι αυτή τη στιγμή άνω των 100 και ομολογώ ότι η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την πορεία της Ένωσης και πέρα από τις προσδοκίες μας. Ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουμε πολύ άμεσα στην εγγραφή ακόμα 100 και πλέον μελών, καθώς η ΕΛ.Ε.Μ.Α. απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, των κρατικών/ρυθμιστικών φορέων καθώς και στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, τα οποία ασχολούνται ενεργά με την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους. Σκοπός της ΕΛ.Ε.Μ.Α. είναι η επιμόρφωση τόσο των μελών της όσο και των ως άνω αναφερόμενων στελεχών, σε θέματα πολιτικής υγείας & φαρμακευτικής πολιτικής, αδειοδότησης, τιμολόγησης & αποζημίωσης φαρμάκων, rebate & clawback και γενικότερα στην κατανόηση του πλαισίου ανάπτυξης και διάθεσης θεραπειών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φαρμακευτικό και νομοθετικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά και με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΛ.Ε.Μ.Α. τη διοργάνωση της 1ης Ημερίδας Market Access for non-Market Access με τίτλο «Το Φάρμακο από το Εργαστήριο στον Ασθενή» που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2023 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.