Μέλη

Η ΕΛ.Ε.Μ.Α. απευθύνεται στα στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των κρατικών/ρυθμιστικών φορέων για το φάρμακο, στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και γενικά σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία απασχολούνται με την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Τακτικά και Φίλια και η εγγραφή έκαστου μέλους, εγκρίνεται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου. Το κόστος εγγραφής (άπαξ) έχει ορισθεί στο ποσό των 20€, ενώ η συνδρομή ανά ημερολογιακό έτος ανέρχεται στο ποσό των 50€.

Γιατί να γίνεις Μέλος

Η λειτουργία της ΕΛ.Ε.Μ.Α. ως ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, εξαρτάται αποκλειστικά από την εθελοντική εργασία των μελών της. Σας καλούμε να εγγραφείτε στην ΕΛ.Ε.Μ.Α. ώστε η δραστηριότητά μας να εμπλουτιστεί από τον ενθουσιασμό και την εμπειρία σας.

Σας καλούμε για να ενώσουμε τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητές μας, σε μια εποχή που οι απαιτήσεις για τους επαγγελματίες που σχετίζονται με την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους, κινούνται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Σας καλούμε να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την ανάδειξη και τη διεύρυνση του ρόλου του Market Access στο χώρο των φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Αίτηση εγγραφής

Δημιουργία λογαριασμού στο site μας
Διαβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση

Tα οφέλη των Μελών μας

Συμμετοχή στην περαιτέρω ανάδειξη και αναγνωρισιμότητα του Market Access ως επαγγελματική οντότητα υψηλής εξειδίκευσης & αξίας

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ένωσης – ανάπτυξη ικανοτήτων / δεξιοτήτων

Προτεραιότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένα σεμινάρια – εκπτωτική πολιτική

Διαρκής και άμεση/έγκυρη ενημέρωση

Δικτύωση – Συνεργασία με φορείς – MAHS (MARKET ACCESS HELLENIC SOCIETY)

Πιστοποίηση μελών σε συνεργασία με Ακαδημαϊκό φορέα

Ερευνητικό – Συμβουλευτικό έργο μέσω επιχορηγήσεων