Οι στόχοι μας

 • Η ανάπτυξη στελεχών Market Access μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς του Μarket Αccess/ Ηealth Policy & Health economics/ Communications σε συνεργασία με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 • Η πιστοποίηση μελών Market Access στην Ελλάδα σε συνεργασία με Ακαδημαϊκούς Φορείς.
 • Η δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με τους φορείς που διαμορφώνουν την πολιτική υγείας στην Ελλάδα, για την άμεση & συνεχή ενημέρωση των μελών σχετικά με τις εξελίξεις-αλλαγές του χώρου.
 • Η συνεργασία και υποστήριξη των συλλόγων ασθενών.
 • Η δημιουργία δικτύου με αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες στην Ευρώπη με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση για τις πολιτικές υγείας που εφαρμόζονται πανευρωπαϊκά.
 • Η υποστήριξη ερευνητικών εργασιών των μελών μέσω επιχορηγήσεων και υποτροφιών.
 • Η συνεργασία με τους συντάκτες Υγείας, για την προβολή όλων των παραπάνω όπου αυτό είναι εφικτό.

4 Πυλώνες Λειτουργίας

Επιστημονικός – Εκπαιδευτικός

 • Πολιτική Υγείας & Φαρμακευτική Πολιτική
 • Regulatory
 • Τιμολόγηση 
 • Αποζημίωση 
 • Rebate & Clawback
 • Key Account Management

Επικοινωνίας – Εκδηλώσεων

 • Συνέδρια / Ημερίδες
 • Χορηγίες / Διαφημίσεις
 • Ρυθμιστικές Αρχές

Social Media – Περιοδικού

 • Ιστοσελίδα
 • App/Newsletter

Δεοντολογίας

 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Τήρηση Διαδικασιών